PARAFIA
RZYMSKO-KATOLICKA

pod wezwaniem św. Apostołów
Piotra i Pawła W MONIATYCZACH

O parafii

Parafia w Moniatyczach pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła położona jest w województwie lubelskim, powiecie hrubieszowskim i gminie Hrubieszów. Istniała już pod koniec XV w. Moniatycze zaś należały do wpływowego szlachcica bełskiego, sędziego Tomasza Kwaczały. On mógł być fundatorem parafii i jej uposażycielem. Pierwszy kościół spalił się pod koniec XVI w. W 1599 r. odbudowano kościół, zaś w 1603 r. wizytacja biskupa chełmskiego J. Zamojskiego zanotowała kościół jako nowy. Fundowany on był przez właściciela wsi Samuela Koniecpolskiego, miał dwie kaplice. Trzeci kościół w Moniatyczach pod wezwaniem św. Piotra i Pawła i Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny ufundował Stefan Stanisław Czarniecki pisarz polny korony. Kościół powstał w końcu XVII w., miał pierwszy grób murowany, na cmentarzu stała drewniana dzwonnica. Następny kościół ufundował Józef Kuropatnicki, kasztelan biecki, w 1739 r. W 1773 r. kościół potrzebował remontu, przetrwał jednak jeszcze kilkadziesiąt lat. 

Obecny kościół został zbudowany w 1870 r. (12 IV – 21 XII) przez majstra z Kazimierza – Jana Krzewińskiego według projektu Władysława Pliszczyńskiego. staraniem ks. Józefa Słabczyńskiego oraz parafian. Poświęcony został 11 listopada 1873 r. przez ks. Adama Laskowskiego. Kościół orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, na podmurówce, usytuowany na lekkim wzniesieniu w środku wsi, na cmentarzu przykościelnym otoczony drzewami. Nawa prostokątna z węższymi prezbiteriami zamkniętymi trójbocznie, przy których od strony północnej i południowej jest zachrystia. Przy nawie od zachodu kruchta. Wewnątrz stropy. Zewnątrz ściany rozczłonkowane pilastrami podtrzymującymi belkowanie z gzymsem arkadkowym. Otwory okienne zamknięte łukiem ostrym. Dachy dwuspadowe, z trójkątnymi szczytami, nad nawą i kruchtą kryte blachą ocynkowaną.

Kościół w Moniatyczach

Kościół parafialny
w moniatyczach

Msze niedzielne

7.30, 9.00, 12.00

Msze święte

Kościół filialny
w Jankach

Msza niedzielna

10.30

Kościół filialny
w Ubrodowicach

Msza niedzielna

10.30

Ogłoszenia
i intencje mszalne

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 3 marca 2024

1. Dziś rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi Ks. Karol Stolarczyk.

2. Plan rekolekcji…


NIEDZIELA 03. 03.

7 30 JANKI – Msza św. z nauką dla wszystkich

9 00 Msza św. z nauką dla wszystkich

10 30 UBRODOWICE – Msza św. z nauką dla wszystkich

12 00 Msza św. z nauką dla wszystkich


PONIEDZIAŁEK 04. 03.

10 30 JANKI – Msza św. z nauką dla wszystkich

12 00 Msza św. z nauką dla wszystkich

15 30 UBRODOWICE – Msza św. z nauką dla wszystkich

17 00 Msza św. z nauką dla wszystkich


WTOREK 05.03. – SPOWIEDŹ – pół godz. przed Mszą św.

10 30 UBRODOWICE – Msza św. z nauką dla wszystkich

12 00 Msza św. z nauką dla wszystkich

15 30 JANKI – Msza św. z nauką dla wszystkich

17 00 Msza św. z nauką dla wszystkich


3. Dziś po sumie Gorzkie Żale, w piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa.

4. Tygodnik katolicki „Niedziela” jest do nabycia na stoliku pod chórem.

5. Chrzty w czasie wielkanocnym 1 kwietnia, w poniedziałek wielkanocny.

6. Mamy do nabycia baranki i paschaliki wielkanocne.

7. Zbieramy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

8. W niedzielę, za tydzień zbieramy ofiary do puszek na katolickie radio w naszej diecezji Wczoraj odprowadziliśmy w drodze do wieczności śp. Stanisława Oluchę z Annopola.

Polećmy jego duszę Miłosierdziu Bożemu…

Od 4 do 10 marca 2024

Poniedziałek 04.03. 
Janki 10.30 + Józef Cmielewski + + Chmielewskich
Janki 10.30 + Mirosław 2 r. śm. Tadeusz, Maria, Marian Jurkiewicz
12.00 + Piotr Worobiej 3 r. śm. + + Worobiejów, Jodłowskich, Kurków
12.00 + Kazimierz, Czesława Jastrzębscy, Janina, Stanisław Zając, Jerzy, Tadeusz Muzyczuk
Ubrodowice 15.30 + Henryk Baraniecki of. chrzestna
Ubrodowice 15.30 + 
17.00 + Kazimierz Nowaczewski
17.00 + Za dusze Czyśćcowe i za konających

Wtorek 05.03.
Ubrodowcie 10.30 + Czesława 18 r. śm. Zygmunt, Mieczysław, Miecio Domańscy
Ubrodowice 10.30 + Jan, Katarzyna, Zofia, Dorota Stepaniuk + + Sztyrmerów, Wojtiuków
                + Henryk, Helena, Arkadiusz, Mieczysław Wojtiuk
12.00 + Maria, Jan, Marianna, Henryk Lewandowscy, Anna, Wiktor Palonka, Ludwik Koza
          + Józef Urbaniak, Agata Stawicka
12.00 + Maria, Józef Tołoczko, Maria Tołoczko, Katarzyna i Marcin Janiec
Janki 15.30 + Józef Stromidło 8 r. śm.
Janki 15.30 + Witold 31 r. śm. Helena, Jan, Kazimiera, Barbara, Józef, Maciej Onisk
17.00 + Stanisław Tomaszczuk  of. Maciej z rodziną
17.00 + Genowefa 5 r. śm. Józef 31 r. śm. Edward Węgrzyn + + Jastrzębskich, Ogonków

Środa 06.03. NOWENNA DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
17.00 + Walerian, Stanisław, Józefa Baran, Stanisława i Roman, Andrzej Krzyszkowscy
17.00 + Józef 5 r. śm. Janina, Władysław Klimkowscy

Czwartek 07.03.

Piątek 08.03. 
17.00 + Józef, Bronisława, Andrzej Kot, Mieczysław Kawala

Sobota 09.03. 
7.30 + Roman 47 r. śm. Nadzieja, Mikołaj, Nadzieja Krawczyniuk, Antoni, Maria Poziomkiewicz
        + Leokadia, Tadeusz, Urszula Szymusiak
8.00 + Jan 34 r. śm. Marek, Apolonia, Barbara Brzescy,
         + Adolf, Janina, Wacław, Leonard, Czesława Urbaniak, Stefania Kamińska

Niedziela 10.03 – IV WIELKIEGO POSTU
9.00 + Jan Ciężki of. Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie
        + Henryk Zając 17 r. śm. of. syn
        + Zofia 4 r. śm. Józef Lipka, Jan, Józefa Kostyło, Maria, Józef Lipka
        + Teresa Kasperska 4 r. śm.
        + Jan Wośko XXX dz. od śm.
12.00 + Stanisław Piskorowski of. żona i synowie
12.00
10.30 UBRODOWICE + Józef, Maria Baraniuk, Agata, Antonina, Marian, Mieczysław, Stanisław Czaplińscy
10.30 JANKI + Leokadia Wolanin of. RR Janki

więcej...

Trzy ołtarze: główny i dwa boczne. W ołtarzu głównym obraz św. Piotra Apostoła. Oprócz niego są dwa obrazy: obraz Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Częstochowskiej. W ołtarzu głównym z obu stron znajdują się dwie figury - rzeźby drewniane św. Anny i św. Joachima. Są to rzeźby barokowe z poł. XVIII w. W ołtarzu bocznym z prawej strony znajduje się obraz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W ołtarzu bocznym z lewej strony znajduje się obraz św. Antoniego Padewskiego, a wewnątrz jest obraz św. Walentego. Na ścianach kościoła, w pobliżu ołtarza głównego wiszą dwa olejne obrazy w drewnianych ramach - św. Józef, obraz malowany w 1879 r. i św. Franciszek z Asyżu - obraz malowany przez malarza z Warszawy Jana Malagę. Jest to ofiara dla kościoła parafialnego Franciszka Kantora z Turkołówki z 1955r. Ławki w prezbiterium i w nawie są z r. 1965 i 1972. Ogrodzenie kościoła metalowe na murowanych filarach. Na filarach bramy wejściowej ustawione są kamienne posągi patronów kościoła św. Piotra i Pawła. Pierwsze olejne malowanie kościoła wewnątrz zlecono malarzowi z Hrubieszowa - Ignacemu Kozubskiemu 23.04.1873 r., w 1921 polichromię wykonał Tadeusz Korpal z Krakowa. W 1954 r. odnowiono przez pomalowanie ołtarz główny, dwa ołtarze boczne, ambonę i wszystkie okna. Prace te wykonał malarz, Jan Radkowski z Hrubieszowa. On też odnowił obraz św. Piotra w kościele. W 1955 r. założono instalację elektryczną w świątyni oraz przeprowadzono remont 9-głosowych organów z XVIII w.. Następny ich remont był 1974 r. Kościół został odmalowany farbą olejną koloru dębowego 5.06.1958 przez firmę malarską Stefana Kuźniarskiego. W 1957 r. ta firma oczyściła parkan żelazny wokół kościoła i pomalowała dwukrotnie farbą olejną. W 1963 r. naprawiono dach w kościele - pracę tę wykonał Henryk Zając. Trzy lata później zakonserwowano dach na kościele i dzwonnicy poprzez malowanie farbą aluminiową. W tym roku została również założona nowa instalacja elektryczna w kościele. W 1966 r. doprowadzono wodę do plabanii. W 1972 r. kościół w Moniatyczach został wyposażony w 17 ławek jesionowych i 6 ławek dostawianych. Jesiony zostały wycięte z gruntu parafialnego w Ubrodowicach. Wykonawcą był Mieczysław Łaciński z Hrubieszowa. Był to dar parafian dla kościoła z okazji nawiedzenia Matki Najświętszej. Latem 1978 r. przeprowadzono remont kościoła i dzwonnicy, wymieniono deski stropowe. W 1981 r. pomalowano dach oraz parkan przy kościele. W 1986 r. komisja budowlano-artystyczna Kurii Biskupiej w Lublinie orzekła, iż należy wnętrze kościoła wyłożyć drewnianą boazerią. Prace te zostały zakończone w maju 1991 r. 28 kwietnia 1992 r. rozpoczęto kopanie fundamentów pod plebanię. Budynek plebanii to bliźniak złożny z dwóch domków jednorodzinnych. W sierpniu 1993 r. Henryk i Wiesław Baranieccy dokonali konserwacji dachu na kościele. Złocenie wnętrza kościoła wykonano w latach 1993-1995.

Dzwonnica została wzniesiona współcześnie z kościołem. Drewniana konstrukcja słupowo-ramowa, oszalowana z pilastrami na narożach i gzymsem arkadowym między kondygnacjami i pod okapem. Otwory okienne zamknięte ukiem ostrym. Dach namiotowy, kryty blachą. Na placu parafialnym znajduje się organistówka - dawna stara plebania. Była budowana równocześnie z kościołem w 1870 r.

Cmentarz położony jest na południowym krańcu wsi po zachodniej stronie drogi z Hrubieszowa, poza zabudowaniami gospodarskimi. Pierwsze ogrodzenie cmentarza wykonał ks. Józef Słabczyński. Był to płot z żerdzi sosnowych i słupów dębowych. Od 1906 r. następni proboszczowie dokonywali napraw tego ogrodzenia. 1973 r. ogrodzono cmentarz od szosy a rok później wykonano ogrodzenie z pozostałych stron.

Kościół w Moniatyczach jest typowym kościołem bezwieżowym, a jednocześnie ostatnim drewnianym kościołem na Zamojszczyźnie wzniesionym przed odzyskaniem niepodległości.

Do parafi należą miejscowości: Annopol, Czortowice, Janki, Kułakowice I, Mojsławice Kol., Moniatycze, Moniatycze-Kolonia, Nowosiółki, Stefankowice, Stefankowice-Kolonia, Turkołówka, Ubrodowice, Wołajowice.

Obecny proboszcz: Ks. Jan Semeniuk
Wikariusz: Ks. Damian Leleń

zwiń

Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,
co się tej nadziei może sprzeciwiać.
Jan Paweł II

Kontakt

Proboszcz: Ks. Jan Semeniuk

Zadzwoń: 607 886 141
Email: jsemeniuk68@gmail.com

nr konta parafialnego:
PKO BP SA Hrubieszów
94 1020 5356 0000 1102 0182 2535

Adres

Moniatycze
22-500 Hrubieszów

PARAFIA
RZYMSKO-KATOLICKA

pod wezwaniem św. Apostołów
Piotra i Pawła W MONIATYCZACH

O parafii

Parafia w Moniatyczach pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła położona jest w województwie lubelskim, powiecie hrubieszowskim i gminie Hrubieszów. Istniała już pod koniec XV w. Moniatycze zaś należały do wpływowego szlachcica bełskiego, sędziego Tomasza Kwaczały. On mógł być fundatorem parafii i jej uposażycielem. Pierwszy kościół spalił się pod koniec XVI w. W 1599 r. odbudowano kościół, zaś w 1603 r. wizytacja biskupa chełmskiego J. Zamojskiego zanotowała kościół jako nowy. Fundowany on był przez właściciela wsi Samuela Koniecpolskiego, miał dwie kaplice. Trzeci kościół w Moniatyczach pod wezwaniem św. Piotra i Pawła i Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny ufundował Stefan Stanisław Czarniecki pisarz polny korony. Kościół powstał w końcu XVII w., miał pierwszy grób murowany, na cmentarzu stała drewniana dzwonnica. Następny kościół ufundował Józef Kuropatnicki, kasztelan biecki, w 1739 r. W 1773 r. kościół potrzebował remontu, przetrwał jednak jeszcze kilkadziesiąt lat. 

Obecny kościół został zbudowany w 1870 r. (12 IV – 21 XII) przez majstra z Kazimierza – Jana Krzewińskiego według projektu Władysława Pliszczyńskiego. staraniem ks. Józefa Słabczyńskiego oraz parafian. Poświęcony został 11 listopada 1873 r. przez ks. Adama Laskowskiego. Kościół orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, na podmurówce, usytuowany na lekkim wzniesieniu w środku wsi, na cmentarzu przykościelnym otoczony drzewami. Nawa prostokątna z węższymi prezbiteriami zamkniętymi trójbocznie, przy których od strony północnej i południowej jest zachrystia. Przy nawie od zachodu kruchta. Wewnątrz stropy. Zewnątrz ściany rozczłonkowane pilastrami podtrzymującymi belkowanie z gzymsem arkadkowym. Otwory okienne zamknięte łukiem ostrym. Dachy dwuspadowe, z trójkątnymi szczytami, nad nawą i kruchtą kryte blachą ocynkowaną.

więcej...

Trzy ołtarze: główny i dwa boczne. W ołtarzu głównym obraz św. Piotra Apostoła. Oprócz niego są dwa obrazy: obraz Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Częstochowskiej. W ołtarzu głównym z obu stron znajdują się dwie figury - rzeźby drewniane św. Anny i św. Joachima. Są to rzeźby barokowe z poł. XVIII w. W ołtarzu bocznym z prawej strony znajduje się obraz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W ołtarzu bocznym z lewej strony znajduje się obraz św. Antoniego Padewskiego, a wewnątrz jest obraz św. Walentego. Na ścianach kościoła, w pobliżu ołtarza głównego wiszą dwa olejne obrazy w drewnianych ramach - św. Józef, obraz malowany w 1879 r. i św. Franciszek z Asyżu - obraz malowany przez malarza z Warszawy Jana Malagę. Jest to ofiara dla kościoła parafialnego Franciszka Kantora z Turkołówki z 1955r. Ławki w prezbiterium i w nawie są z r. 1965 i 1972. Ogrodzenie kościoła metalowe na murowanych filarach. Na filarach bramy wejściowej ustawione są kamienne posągi patronów kościoła św. Piotra i Pawła. Pierwsze olejne malowanie kościoła wewnątrz zlecono malarzowi z Hrubieszowa - Ignacemu Kozubskiemu 23.04.1873 r., w 1921 polichromię wykonał Tadeusz Korpal z Krakowa. W 1954 r. odnowiono przez pomalowanie ołtarz główny, dwa ołtarze boczne, ambonę i wszystkie okna. Prace te wykonał malarz, Jan Radkowski z Hrubieszowa. On też odnowił obraz św. Piotra w kościele. W 1955 r. założono instalację elektryczną w świątyni oraz przeprowadzono remont 9-głosowych organów z XVIII w.. Następny ich remont był 1974 r. Kościół został odmalowany farbą olejną koloru dębowego 5.06.1958 przez firmę malarską Stefana Kuźniarskiego. W 1957 r. ta firma oczyściła parkan żelazny wokół kościoła i pomalowała dwukrotnie farbą olejną. W 1963 r. naprawiono dach w kościele - pracę tę wykonał Henryk Zając. Trzy lata później zakonserwowano dach na kościele i dzwonnicy poprzez malowanie farbą aluminiową. W tym roku została również założona nowa instalacja elektryczna w kościele. W 1966 r. doprowadzono wodę do plabanii. W 1972 r. kościół w Moniatyczach został wyposażony w 17 ławek jesionowych i 6 ławek dostawianych. Jesiony zostały wycięte z gruntu parafialnego w Ubrodowicach. Wykonawcą był Mieczysław Łaciński z Hrubieszowa. Był to dar parafian dla kościoła z okazji nawiedzenia Matki Najświętszej. Latem 1978 r. przeprowadzono remont kościoła i dzwonnicy, wymieniono deski stropowe. W 1981 r. pomalowano dach oraz parkan przy kościele. W 1986 r. komisja budowlano-artystyczna Kurii Biskupiej w Lublinie orzekła, iż należy wnętrze kościoła wyłożyć drewnianą boazerią. Prace te zostały zakończone w maju 1991 r. 28 kwietnia 1992 r. rozpoczęto kopanie fundamentów pod plebanię. Budynek plebanii to bliźniak złożny z dwóch domków jednorodzinnych. W sierpniu 1993 r. Henryk i Wiesław Baranieccy dokonali konserwacji dachu na kościele. Złocenie wnętrza kościoła wykonano w latach 1993-1995.

Dzwonnica została wzniesiona współcześnie z kościołem. Drewniana konstrukcja słupowo-ramowa, oszalowana z pilastrami na narożach i gzymsem arkadowym między kondygnacjami i pod okapem. Otwory okienne zamknięte ukiem ostrym. Dach namiotowy, kryty blachą. Na placu parafialnym znajduje się organistówka - dawna stara plebania. Była budowana równocześnie z kościołem w 1870 r.

Cmentarz położony jest na południowym krańcu wsi po zachodniej stronie drogi z Hrubieszowa, poza zabudowaniami gospodarskimi. Pierwsze ogrodzenie cmentarza wykonał ks. Józef Słabczyński. Był to płot z żerdzi sosnowych i słupów dębowych. Od 1906 r. następni proboszczowie dokonywali napraw tego ogrodzenia. 1973 r. ogrodzono cmentarz od szosy a rok później wykonano ogrodzenie z pozostałych stron.

Kościół w Moniatyczach jest typowym kościołem bezwieżowym, a jednocześnie ostatnim drewnianym kościołem na Zamojszczyźnie wzniesionym przed odzyskaniem niepodległości.

Do parafi należą miejscowości: Annopol, Czortowice, Janki, Kułakowice I, Mojsławice Kol., Moniatycze, Moniatycze-Kolonia, Nowosiółki, Stefankowice, Stefankowice-Kolonia, Turkołówka, Ubrodowice, Wołajowice.

Obecny proboszcz: Ks. Jan Semeniuk
Wikariusz: Ks. Damian Leleń

zwiń

Kościół parafialny
w moniatyczach

Msze niedzielne

7.30, 9.00, 12.00

Msze święte

Kościół filialny
w Jankach

Msza niedzielna

10.30

Kościół filialny
w Ubrodowicach

Msza niedzielna

10.30

Ogłoszenia
i intencje mszalne

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 11 lutego 2024

1. W najbliższą środę – Popielec – rozpoczniemy okres Wielkiego Postu, czyli czas 40-dniowego przygotowania paschalnego, a zarazem okres pokuty w Kościele. Msza Święta o godz. 9.00 i 12.00. Po Mszy św. o godz. 12.00 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Msze św. w Ubrodowicach i Jankach o godz. 10.30

2. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych i post ścisły, nazywany inaczej ilościowym. Polega on na tym, że wierny tylko raz je do syta, a dwa razy lekko się posila. Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia, prawem zaś o poście ścisłym są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku.

3. W piątek – Droga Krzyżowa o godz. 16.00, a potem Msza św. W niedziele Wielkiego Postu po sumie – Gorzkie Żale. Gorąco zachęcamy wszystkich do udziału w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach oraz zyskiwania przywiązanego do nich odpustu zupełnego.

4. W Środę Popielcową będzie puszka na pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie.

5. Tygodnik katolicki „Niedziela” – jest wyłożony na stoliku pod chórem.

Od 12 do 18 lutego 2024 r.

Środa 14 02. – POPIELEC
9.00 + Alina, Adam Puczkowscy, Helena, Stefan Muszyńscy
        + Maciej, Maria Tymczuk  of. Janina Serafin
UBRODOWICE 10.30 + Andrzej Najczuk 4 r. śm.
JANKI 10.30 + Henryk Baraniecki  of. rodz. Zamościńskich
12.00 + Marian Świerkosz XXX dz. od śm.
12.00 – W 91-e urodziny Emilii Załuskiej – dziękczynna z prośbą o dar Bożego Błogosławieństwa, zdrowia, potrzebnych łask dla Jubilatki i jej rodziny of. dzieci

NOWENNA DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Czwartek 15. 02.

Piątek 16.02.
16.00 – DROGA KRZYŻOWA
16.30 – Dziękczynna za dar zdrowia

Sobota 17.02.
7.30 + Bolesław Kot 30 r. śm.

Niedziela 18.02 – I WIELKIEGO POSTU
9.00 + Tadeusz Strzelecki XXX dz. od śm.
        + Jadwiga Zając  of. rodz. Mielniczuków i Owsików
        + Salomea i Stanisław Pawluk
        + + Kopciów, Ptaków, Małeckich, Czerwiów  of. rodzina
        + Henryk Gancarz + + Gierszonów
        + Ludmiła 12 r. śm. Leon Tywoniuk, Marianna, Leon Mazur + +
12.00 + Jadwiga Tor + + Torów, Churzępów
12.00 – W 12-tą rocznicę małżeństwa Kazimierza i Renaty Jankowskich – dziękczynnaBożego Błogosławieństwa, zdrowia, potrzebnych łask dla Jubilatów i ich rodziny…
10.30 UBRODOWICE + Zofia, Jan, Wanda Ogoń, Stanisław, Agata, Antonina, Marian Czaplińscy, Edward Rzeszutko, Bogusław Marel
10.30 JANKI + Wacław, Regina Piszka, Helena, Bronisław Broniccy
                    + + Zebzdów, Piszków

Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika
Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,
co się tej nadziei może sprzeciwiać.
Jan Paweł II

Kontakt

Proboszcz: Ks. Jan Semeniuk

Zadzwoń: 607 886 141
Email: jsemeniuk68@gmail.com

nr konta parafialnego:
PKO BP SA Hrubieszów
94 1020 5356 0000 1102 0182 2535

Adres

Moniatycze
22-500 Hrubieszów